Kaiko Moti – med konsten som livsfilosofi

Kaiko Moti’s livsfilosofi är konst. Hans artistiska konst är mer kontemplativ än detaljerad, strävandes att utvärdera eller utforska sensationer i naturen. Kanske i ett försök att återskapa dess innersta väsen. Denna strävan ligger bakom vart och ett av hans verk. En ständig jakt på att det illusoriska från det verkliga försvinner. Moti använder rörelser i det dagliga livet, rörelser som påverkar ljus och mörker i kombination met objektets utrymme. Kaiko Moti född 1921 i Bombay, där han gick på konsthögskolan i 5 år. Efter det fick han ett stipendium som gjorde att han kunde fortsätta att studera i London på University College. Där fick han även chansen att arbeta med personer som Mac William och Reginald Butler. 1950 flyttade Moti permanent till Paris där han studerade skulptur i tre år för Zadkine. På grund av att det var dyrt att få tag på stora lokaler samt att det var svårt att få arbete i Paris, lämnade han skulpterandet och gravyr upptog mer av hans tid. Kaiko Motis konst har visats i hela världen. I städer som Venedig, Paris, New York och New Delhi. Han har permanenta samlingar på många museer och gallerier bland annat på Victoria and Albert Museum och Paris Museë d’Art. Moderne. Han är även hdersmedlem i Academy of Florence. Nu har du chansen att ha konst av honom inramat i ditt hem.

Till Galleriet! star rating